Ultieme vrijheid voor slimme ondernemers (verenigingen)

Collectief Glasvezel is een slimme oplossing. Door het glasvezel vraagstuk lokaal gezamenlijk op te pakken ontstaat een 100% open en betaalbaar netwerk waar men nog vele jaren de vruchten van plukt.

Interesse Collectieve aanpak

Het investeringsplaatje bepaalt het minimaal aantal start-deelnemers. Indien haalbaar volgt de vraagbundeling en informatie-voorziening. Ondernemers worden individueel en collectief  geïnformeerd over de grote en langjarige voordelen van collectief glasvezel.

 

Aanleg zonder overlast

Bij voldoende animo start de aanleg. In alle straten worden mantelbuizen gelegd zodat ook later bedrijven zonder graafhinder aangesloten kunnen worden. Afspraken worden in de convenant Glasvezel vastgelegd. 

Proactief beheer en commercie

FiberRevolution beheert het lokale glasnet en verzorgt de support 7×24. De ondernemersvereniging heeft er geen omkijken naar en koppelt vragen terug naar onze experts. Klanten ontvangen onze Glasvezel Nieuwsbrief. 

 

FiberRevolution!

Helder als Glas!