CBS indexering 2024 – Afgelopen jaar was sprake van (uitzonderlijk) hoge inflatie en onverwachte kostenverhogingen. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van onze personeels- en energiekosten. Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze tarieven per 1 januari 2024 te indexeren met 3,8%. Dit geldt voor onze diensten die 1 jaar of langer zijn geleverd. Mocht u vragen hebben over de prijsaanpassing/indexering dan kunt u zich tot ons wenden via telefoon op nummer 088-088 71 88 of via mail naar info@fiberrevolution.nl. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Algemene Voorwaarden – Onze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op onze website.

Cookie bepalingen – Onze cookie/coockie bepalingen treft u hier aan.

Telefoonnummer – ons algemene telefoonnummer tijdens kantooruren is 088-0887188.

Verlenging contract– maakt u al vele jaren gebruik van onze supersnelle glasvezel aansluiting? En loopt uw contract binnenkort af? Neem dan contact met ons op over de verlengingsmogelijkheden. Stuur uw email naar: info@fiberrevolution.nl. Wij informeren u graag.

Indien u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoon 088-0887188 of mail ons: info@fiberrevolution.nl. Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.