Provider informatie

Introductie – FiberRevolution! (FR!) is een laag 2 operator. Open toegang tot glasvezel is belangrijk voor de BV Nederland. Wij leveren betaalbare glasvezelaansluitingen aan bedrijven en bedrijventerreinen. Ons credo is “vrij verkeer van data en diensten”: wij leveren ‘slechts’ een kale laag 2 glasvezelaansluiting zonder Internet of andere laag 3 diensten.  Dit om de  keuzevrijheid voor de aangesloten bedrijven te borgen. Elke provider is welkom op ons netwerk. Wij brengen geen kosten in rekening. Inkoppelen kan op een van de neutrale Nederlandse datacenters (nb deze kunnen patching of andere kosten in rekening brengen). Men verkrijgt zo toegang tot al one  netwerken/aansluitingen. De belichting, het beheer van CPE tot backhaul en de VLAN zijn uitbesteed aan partner F2X networks (Teleplaza). Nb: het verkeer en de service levels van de laag 3 diensten geleverd door providers worden niet door ons gemonitord noch bewaakt. Wij leveren een niet-overboekte 1:1 verbinding over glasvezel met een Ethernet capaciteit van 50/50 Mbps, 100/100 Mbps of 250/250 Mbps of meer. Een standaard aansluiting bestaat uit 2 vezels waarvan 1 actief. De vezels worden in de meterkast op de begane grond op een FTU afgemonteerd en doorgemeten (OTDR, 1550 nm). Tevens wordt een glasvezelmodem met 1 Gbps koppelvlak en 4 UTP poorten geïnstalleerd. Voor laag 1 en 2 garanderen wij een minimale jaarlijkse beschikbaarheid van 99,90%. De bedrijven betalen ons een maandelijks vastrecht-bedrag voor laag 1 en laag 2. De klant ontvangt een separate factuur(en) van provider(s) voor bij hen afgenomen dienst(en). FiberRevolution! biedt providers technische begeleiding om de toegang en klant-koppeling via VLAN tot stand te brengen. Voor het eenmalig opzetten en het beheer van de VLAN worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een partij meer dan de gebruikelijke tijd van 1 uur ondersteuning nodig heeft, kan het na opdrachtverstrekking tegen een uurtarief van €125,- (excl. BTW) extra ondersteuning aan de service provider bieden. De postcodes van onze leveringsgebieden zijn opgenomen in de Relined postcodecheck.

Spelregels – Elke provider is welkom om zijn diensten te leveren over onze glasvezelnetwerken en backhauls mits voldaan wordt aan de gestelde spelregels/voorwaarden:

 • Men levert zakelijke diensten aan zakelijke klanten
 • Men dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 • Men dient een vaste contactpersoon beschikbaar te stellen
 • Men dient te voldoen aan alle gestelde wet- en regelgeving (ACM, et cetera)
 • Men beschikt over een support organisatie voor adequate ondersteuning
 • Men zegt toe volledig mee te werken in geval van een arbitrageprocedure

Campagnes – FR! kan ervoor kiezen om een combi-campagne, bv glasvezel + internet, samen met een provider op te zetten. Doel is om het aantal aansluitingen op een of meer netwerken te verhogen. Het betreft dus altijd een aanbod voor een nieuwe aansluiting. Om onze provider onafhankelijkheid te borgen nemen wij alle gerelateerde kosten (drukwerk, nabellen, etc) hierbij voor onze rekening (provider betaald niet mee). NB providers zijn welkom om samen met ons op te trekken bij campagne(s).

Internet access dienst – Wij ondersteunen onze klanten niet bij de keuze voor een provider. Wij verstrekken slechts informatie en spreken geen voorkeur uit. Providers die geen Internet access leveren kunnen bij onderstaande wholesale partijen inkopen en onder eigen naam doorverkopen aan de eindklant:

 • Ethin Networks, Hazerswoude-dorp – Mark Brand, 0172-796900
 • Blackgate telecom, Den Haag – Aart van Geemert, 088-0006000
 • Cogent, Amsterdam – Ron Wijsman, 020-7233472
 • EUnetworks, Amsterdam – Hans Kuijken, 020-3548090
 • Interbox, Capelle Ad IJssel – Robert Lubbers, 010-4422664
 • InterConnect, Den Bosch – Mark van de Ven, 073–8800000
 • i4 Networks,  Arnhem – Mark Visschers, 0481-351799
 • NetProducts, Nieuwveen – Nico van Elteren, 0172-600704
 • Pocos, Eindhoven – Willem Hogenelst, 088-0100700
 • Signet, Eindhoven – Bjørn Peeters, 040-7074907
 • Nextpertise, Alphen aan den Rijn, Patrick van der Valk, 088-7775222

Overeenkomstig onze visie van 100% open netwerken breiden wij deze lijst graag uit. NB wij raden providers aan de Ethernet ruimte niet direct geheel te vullen. Komende van een 1:20 ADSL verbinding volstaat een 10/10 Mbps 1:1 Internet acces dienst ruimschoots. Later kan men indien nodig upgraden. Door de Ethernet bandbreedte niet geheel ‘op te vullen’ blijft er ruimte over voor meer diensten zoals VoIP, cloud backup, VPN, online werkplek, etcetera. Daarom adviseren wij onze klanten om een prijsopgave van 1:1 Internet-access met een bandbreedte van 10/10 Mbps, 20/20 Mbps, 50/50 Mbps en bijvoorbeeld 100/100 Mbps aan te vragen. Uiteraard altijd passend binnen de afgenomen Ethernet bandbreedte.

Aanvraag van een (sub-)VLAN – Voor levering van hoogwaardige diensten installeert en beheert F2X op aanvraag (sub-)VLANs voor providers. Deze VLANs worden 7×24 end-to-end (van klant modem tot inkoppelpunt/datacenter(s)) gemonitord. De service levels van de laag 3 diensten wordt niet door FiberRevolution! beheerd, gemonitord noch bewaakt.

1. De service provider ontvangt een leveringsopdracht/bestelling van eindklant
2. De service provider vraagt een VLAN aan via support@fiberrevolution.nl
De aanvraag bevat klantnaam, klantadres, klantcontactpersoon email en tel nr. alsook de contactgegevens van de support contactpersoon van de service provider
3. FiberRevolution! doet navraag bij de eindklant
4. Indien akkoord wordt binnen 5 werkdagen een VLAN nummer uitgegeven en opgezet
5. De service provider levert haar dienst(en) over het VLAN

Support voor de eindklant – FiberRevolution! ondersteunt klanten telefonisch (middels een lokaal nummer, opgenomen op de lokale glasvezelwebsite) en per email (support@fiberrevolution.nl) voor laag 1 en laag 2. Om er voor zorg te dragen dat de coördinatie en afstemming met service providers, snel en soepel verloopt, is het raadzaam om de contactgegevens van uw helpdesk/contactpersoon bij ons bekend te maken. Iedere service provider is en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste laag 3 ondersteuning en nakoming van de afgesproken laag 3 service levels richting de eindklant. Eventueel door ons te maken kosten voor herstel van een verbinding zullen verhaald worden bij derden indien aantoonbaar is dat de fout daar veroorzaakt is.

Arbitrage – Ter voorkoming van langlopende problemen en/of “wal/schip” discussies en daarmee het uitblijven van een adequate en voorspoedige oplossing van problemen kan de directie van FR! de directies van alle betrokken partijen (laag 1, laag 2 en laag 3) vooraf middels een brief informeren over de aanleiding, de aanpak en opzet van de beoogde arbitrage. De te maken kosten voor inhuur externe onafhankelijke specialist(en) en/of apparatuur of software zullen achteraf verhaald worden op de veroorzakende partij.

Vraagbundeling voor nieuwe netwerken – FiberRevolution! zal zelfstandig en meestal in nauwe samenwerking met het lokale ondernemerscollectief de vraagbundeling voor een nieuw glasvezelnetwerk organiseren en uitvoeren.  Indien een dienstverlener reeds wenst meegenomen te worden tijdens de vraagbundeling is dit (beperkt) mogelijk. Met name lokale of regionale aanbieders zijn welkom. Een dergelijk verzoek dient via email gedaan te worden inclusief high resolution logo  (JPEG of PNG) en de URL voor landingspage. Het salesteam van FiberRevolution! kan besluiten een A5 of A4 flyer van de lokale service provider op te nemen in de standaard FiberRevolution! verkoopmap.

Contactpersoon: Jochem Regtuit, 088 – 088 71 88 / 06 – 267 46 022, support@fiberrevolution.nl