Experts zijn het erover eens dat het gebruik en daarmee de afhankelijkheid van digitale informatie en/of diensten de komende decennia fors zal toenemen. In de afweging over de beste oplossing voor een bedrijfszekere internetverbinding bent u glasvezel vast en zeker tegengekomen. Glasvezel wordt door kenners gezien als de ultieme oplossing.

Met glasvezel slaat elke organisatie alle (opgerekte) tussenstappen over en belandt men direct in het meest optimale en toekomstvaste netwerk. Steeds meer organisaties maken de stap naar glasvezel voor stabiel internet en verzekeren zich zo tegen uitval en/of traag internet. Met glasvezel bereidt u zich voor op het digitale succes van uw organisatie. Of het nu gaat om het gebruik van meer (online) applicaties, meer medewerkers of meer vestigingen. Met glasvezel vangt u dit moeiteloos op.

En dan te bedenken dat glasvezel voor ondernemers lang niet overal beschikbaar is. Nee, nog lang niet overal. En nee, zeker niet open zodat alle providers erover kunnen leveren. De twee telecom grootmachten pakken de handschoen niet op en bevechten liever elkaars marktaandeel op hun koperen netwerken. Ondanks geduldige vaak buitenlandse financiers en regelmatige tariefsverhogingen blijken commerciële partijen moeite te hebben om de business case voor zakelijk glasvezel rond te krijgen. De rede is duidelijk, een hockeystick prijsmodel en geen open netwerk. Ondernemers trappen er niet meer in.

FiberRevolution! biedt een alternatieve oplossing. Een collectief glasvezelnetwerk op uw bedrijventerrein. Ondernemers die kiezen voor een collectieve aanpak, vergroten zo de betrouwbaarheid als ook de betaalbaarheid. Belangrijk is dat u de regie houdt. Het collectieve concept zorgt voor een win-win klimaat waarbij u gezamenlijk de o zo belangrijke spelregels van het netwerk borgt.

De unieke collectieve aanpak doorbreekt de telecommarkt en biedt collectief glasvezel met transparante spelregels voor een eerlijke en scherpe prijs. Bij voldoende deelname wordt tot aanleg overgegaan. Bij meer aansluitingen daalt het maandelijkse tarief. Hierover worden met de lokale ondernemersvereniging vooraf heldere afspraken vastgelegd. De afgelopen jaren hebben wij tal van ondernemers op bedrijventerreinen geholpen om gebruik te kunnen maken van een collectief glasvezelnetwerk waar zij zelf de regie over hebben. Hand in hand met ondernemers!

Jochem Regtuit
FiberRevolution!