Als ondernemer in glasvezel en lid van de gerenommeerde branchevereniging NLconnect volg ik de 5G-ontwikkelingen al vele jaren op de voet. De invoering ervan is een belangrijke technologische ontwikkeling. Zowel voor bedrijfsleven, overheid als burgers. Maar helaas is – zoals vaker – de gebruikelijke hype rondom 5G inmiddels ook begonnen. Het is dus zaak om bij de feiten te blijven; zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Neen, 5G staat niet voor 5 Gigabyte. Het staat simpelweg voor de vijfde generatie in mobiele technologie. 5G zal, als opvolger van 4G, dit jaar in een eerste en uitgeklede versie in Nederland beschikbaar komen. Het grootste verschil ten opzichte van het 4G-platform is de snelheid van en naar mobiele apparaten. Ofwel mobile devices zoals smartphones, zelfrijdende auto’s en sensoren. De technologie van 5G is nog volop in ontwikkeling. Er is nog nauwelijks sprake van een wereldstandaard. De fabrikanten en techneuten zijn hierover nog volop in debat. De informatie die nu naar buiten komt kenmerkt zich als marketing-gekletter of hype-nieuws.

Dat 5G de glasvezelverbindingen geheel overbodig zou maken, is een denkfout. Sterker nog, de technologie heeft glasvezel juist broodnodig om het signaal tussen de ontvangst- en zendmast over grotere afstanden en zonder veel tijdsverlies te transporteren. Glasvezel is daarmee een succesvoorwaarde voor 5G en dus zeker geen vervanger. Om het signaal snel en veilig naar alle uithoeken te kunnen transporteren zal er komende jaren in Nederland nog vele, vele extra kilometers glasvezel aangelegd moeten worden.

De 5G-oplossing werkt met hogere frequenties. Nadeel hiervan is het beperkte bereik van slechts enkele honderden meters per zendmast. Hierdoor zijn er veel meer antennes nodig. Met het ombouwen van 4G- naar 5G-apparatuur in bestaande zendinstallaties ben je er nog lang niet. Een landelijk dekkend netwerk is een voorwaarde die terecht door de overheid gesteld wordt bij de veiling van de radiofrequenties. Pas vanaf 2025 zal in Nederland naar verwachting sprake zijn van een landelijk dekkend 5G-netwerk. Er zijn dus veel meer antenne-installaties nodig om landelijk dekkend te zijn om bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s overal te laten communiceren.

5G belooft (meer dan) honderd keer sneller te zijn dan het oude 4G-platform. Dat is natuurlijk prachtig want ‘hoe sneller, hoe beter’. Maar bedenk daarbij wel dat het altijd om een gedeelde verbinding gaat waarbij geldt: hoe meer deelnemers, hoe minder snelheid. Daarnaast zal dataverkeer geprioriteerd worden, waarbij live verkeer van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s altijd voorrang zal hebben op recreatief verkeer zoals Netflix/Youtube. Wat de snelheid in de praktijk zal zijn is dus sterk situatieafhankelijk en zeer moeilijk te voorspellen. De fabrikanten schermen vaak met de cijfers uit laboratoriumtesten, maar of die ook gehaald gaan worden in de dagelijkse praktijk is nog maar een vraag.

5G wordt met name ingezet voor live en mobielverkeer. 5G is als innovatie platform niet zozeer een vervanging van glasvezel maar eerder een aanvulling erop. Door 5G technologie in te zetten zullen bedrijven in staat zijn om te innoveren en nieuwe digitale mobiele diensten aan te bieden aan hun klanten.

Naast bovenstaande zijn er ook nog wel een aantal kanttekeningen c.q. aandachtspunten te plaatsen. Om te voorkomen dat de te hoge verwachtingen niet worden waargemaakt is het mijns inziens noodzakelijk om beide benen op de grond te houden en kritische vragen te blijven stellen. Hieronder een aantal van mijn 5G-kanttekeningen als ondernemer:

  • Wat zal het bereik binnen een bedrijfspand zijn? Is het signaal binnen gebouwen met gewapend beton, staalbouw en/of hoogbouw voldoende?
  • Het 5G-verkeer gaat voor het laatste stukje met radiosignalen door de lucht en is zo voor iedereen uit de lucht te plukken. Is de standaard bescherming van dit verkeer voldoende voor mijn bedrijfsvoering?
  • De bandbreedte snelheid van 5G is onderhevig aan actueel lokaal gebruik. Dit betekent dat de gebruiker geen gegarandeerde bandbreedte krijgt maar een best-effort. Ofwel een maximale bandbreedtesnelheid indien niemand anders gebruik maakt op locatie en tijdstip van de zend- en ontvangstmast. Is dit voldoende voor een solide bedrijfsvoering?
  • Zolang de 5G-operator nog afrekent per tik en niet ‘onbeperkt’, zal een abonnement voor bedrijven die veel data versjouwen een dure aangelegenheid blijken. De verwachting is dat onbeperkte data abonnementen pas vele jaren na het bereiken van de landelijke dekking van 5G als gevolg van zware concurrentie zal gaan plaats hebben. Men moet tenslotte eerst de gedane hoge investeringen terugwinnen. In welk jaar precies? U mag het zeggen!

Met name op moeilijk benaderbare plekken zal 5G, mits er lokaal bereik is natuurlijk, een alternatief voor een vaste dataverbinding (glasvezel?) kunnen zijn. Waar een ADSL zwaar onvoldoende blijkt, kan een 5G-signaal wellicht toch genoeg bandbreedte leveren. Ik ben er met al mijn bedenkingen van overtuigd dat glasvezel de betere oplossing zal blijken en blijven. Jij ook?

Wil jij ook fiber op jouw bedrijventerrein? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jochem Regtuit
FiberRevolution!